In English EN

Programos, kurių autorius Andrius Poškus


MCNelectron - atviras kodas didelės energijos elektronų ir fotonų sąveikos su medžiaga modeliavimui Monte Karlo metodu

BREMS - programa stabdomosios spinduliuotės spektrų ir kampinių pasiskirstymų apskaičiavimui, kai krintančiojo elektrono energija yra mažesnė negu 10 MeV

GraphiXT - duomenų analizės ir skaitinio modeliavimo programa