In English EN

MCNelectron - atviras kodas didelės energijos elektronų ir fotonų sąveikos su medžiaga modeliavimui Monte Karlo metodu

GraphiXT - duomenų analizės ir skaitinio modeliavimo programa