Pagrindinis         In English EN


GraphiXT yra duomenų analizės ir skaitinio modeliavimo programa. Pradinė programos GraphiXT paskirtis buvo palengvinti didelio skaičiaus tarpusavyje susijusių fizikinių dydžių kinetikos (t. y. priklausomybės nuo laiko) tyrimą. Todėl grafikai, kuriuos atvaizduoja GraphiXT, yra dviejų rūšių: funkcijų f(t), kurių argumentas yra laikas (t), grafikai, ir funkcijų f(x, t), kurių argumentai yra koordinatė (x) ir laikas (t), grafikai. Tačiau tikroji funkcijų argumentų prasmė gali būti ir kitokia. Programą GraphiXT.exe galima naudoti ir kaip savarankišką programą, ir kartu su programiniais priedais, kurie sprendžia kinetikos lygtis. Šiuo metu egzistuoja tik vienas programos GraphiXT priedas, kuris skirtas daugiasluoksnių sistemų krūvininkų kinetikai modeliuoti. Šį priedą sudaro dvi programos: funkcijų failas CarrierFunc.dll ir modelio parametrų redaktorius CarrierParms.exe.

Programų paketas GraphiXT buvo sukurtas kaip mokymo priemonė dėstant krūvio pernašos skaitinio modeliavimo metodus Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentams, tačiau ji gali būti naudinga ir dirbant mokslinį darbą. Programų paketo GraphiXT autorius - Andrius Poškus. Programos GraphiXT galimybės: Operacinė sistema - Windows XP SP2 arba naujesnė Windows versija.

Dabartiniai versijų numeriai ir kompiliavimo datos:
GraphiXT.exe 1.21.4.4 (2015-09-14)
CarrierFunc.dll 0.75.19.4 (2013-07-11)
CarrierParms.exe 0.75.15.4 (2013-10-20)

Programų paketas GraphiXT yra nemokamas. Toliau yra failų atsisiuntimo nuorodos:

Įdiegimo vedlys GraphiXT_setup.exe (failo dydis 10 MB). Jis įdiegia GraphiXT su priedais, programų aprašais ir projektų pavyzdžiais (atnaujintas 2015 m. rugsėjo mėn. 14 d.)
GraphiXT vartotojo instrukcija PDF formatu (atnaujinta 2015 m. vasario mėn. 23 d.)
Krūvininkų kinetikos modeliavimo instrukcija PDF formatu (atnaujinta 2014 m. balandžio mėn. 9 d.)

Failo GraphiXT.exe pakeitimų sąrašas PDF formatu (atnaujintas 2015 m. rugsėjo mėn. 14 d.)
GraphiXT priedo krūvininkų kinetikai modeliuoti pakeitimų sąrašas PDF formatu (atnaujintas 2013 m. spalio mėn. 20 d.)

Programų paketas GraphiXT yra nuolat tobulinamas. Konstruktyvius komentarus ir pasiūlymus prašau siųsti elektroniniu paštu: andrius.poskus@live.com.

Andrius Poškus

2015 m. rugsėjo mėn. 14 d.