Pagrindinis         In English EN

BREMS yra Fortran-90 programa stabdomosios spinduliuotės spektrų ir kampinių pasiskirstymų apskaičiavimui, kai krintančiojo elektrono energija yra mažesnė negu 10 MeV. Šios programos paskirtis - sukurti stabdomosios spinduliuotės spektrų ir kampinių pasiskirstymų duomenų bazę visiems cheminiams elementams ir dideliam elektrono bei fotono energijų verčių skaičiui intervale nuo 10 eV iki 10 MeV. Apskaičiavimai atliekami naudojant tiksliausią iš šiuo metu žinomų teorinių metodų, kuris remiasi skaitiniu Dirako lygties sprendimu ir elektrono banginės funkcijos išraiška dalinėmis sferinėmis bangomis.

ZIP failas su BREMS v1.5.5.9 (atnaujintas 2021-11-05)
BREMS vartotojo instrukcija (anglų k.)
BREMS pakeitimų sąrašas (anglų k.)

Programa BREMS v1.4.12.0 buvo naudojama generuojant BremsLib - failų su stabdomosios spinduliuotės diferencialinių skerspjūvių vertėmis rinkinį (krintančiojo elektrono energija - nuo 10 eV iki 3 MeV)
ZIP failas su BremsLib v1.0.5 (atnaujintas 2019-03-04)
README failas su informacija apie BremsLib (anglų k.)

Programa BREMS v1.4.4.2 buvo naudojama atliekant apskaičiavimus, kurie aprašyti šiame straipsnyje:
A. Poškus, BREMS: A program for calculating spectra and angular distributions of bremsstrahlung at electron energies less than 3 MeV // Computer Physics Communications, vol. 232 (2018), p. 237 - 255.
[Straipsnis paskelbtas internete 2018-05-08. Nuoroda: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2018.04.030]

Programa BREMS v1.4.12.0 buvo naudojama atliekant apskaičiavimus, kurie aprašyti šiame straipsnyje:
A. Poškus, Shape functions and singly differential cross sections of bremsstrahlung at electron energies from 10 eV to 3 MeV for Z = 1-100 // Atomic Data and Nuclear Data Tables, vol. 129-130 (2019), 101277 (39 pp.)
[Straipsnis paskelbtas internete 2019-03-25. Nuoroda: https://doi.org/10.1016/j.adt.2019.03.002]

Programa BREMS v1.5.5.7 buvo naudojama atliekant apskaičiavimus, kurie aprašyti šiame straipsnyje:
A. Poškus, Calculation of double differential cross sections of electron-atom bremsstrahlung by the relativistic partial-wave method at electron energies greater than 3 MeV // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, vol. 508 (2021), p. 49 - 62.
[Straipsnis paskelbtas internete 2021-10-19. Nuoroda: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2021.10.003]

Programų paketas BREMS yra nuolat tobulinamas. Konstruktyvius komentarus ir pasiūlymus prašau siųsti elektroniniu paštu: andrius.poskus@ff.vu.lt arba andrius.poskus@live.com.

Andrius Poškus

2021 m. gruodžio 10 d.